Wybierz jezyk:

Kontrola jakości

Kontrola jakościKierując się w naszej działalności zasadą wiarygodności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo stosowania naszych wyrobów szczególną wagę przykładamy do ich jakości. Rosnące uznanie, jakie zdobywają wśród klientów sprzedawane przez naszą firmę wyroby to wynik stosowania nowoczesnych systemów zarządzania i kontroli. Kontrola jakościSprzedawane przez nas wyroby spełniają wszystkie wymogi, posiadają dopuszczenia, krajowe jak i zagraniczne oraz odpowiednie badania, dlatego z powodzeniem mogą być stosowane zarówno w inwestycjach krajowych jak i tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do każdej partii wystawiamy deklarację zgodności wg PN-EN ISO/IEC 17050- 1 lub świadectwo odbioru 3.1 wg PN- EN 10204. Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają pozytywną opinię akredytowanych laboratoriów. Wysoką jakość naszych produktów najlepiej jednak potwierdza zadowolenie naszych klientów oraz uzyskany certyfikat jakości ISO 9001:2015.