Wybierz jezyk:

Certyfikaty

Na produkowane przez nas pierścienie sprężyste uzyskaliśmy:
 1. Certyfikat Uznania Systemu Zarządzania Jakością
  Certyfikaty
 2. Dopuszczenie do stosowania na Liniach Kolejowych Zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z procedurą SMS-PW-17
  Certyfikaty
 3. Świadectwo Dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
  Certyfikaty
 4. Kwalifikację Produktu Wytwórcy (HPQ) wydane przez Deutsche Bahn AG
  Certyfikaty
 5. Certyfikat ISO 9001
  Certyfikaty
 6. Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych
  Certyfikaty