Wybierz jezyk:

Aktualności

INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU
26-01-2015

INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU

 

SPÓŁKI CYWILNEJ: PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH „CONNECTOR” SPÓŁKA CYWILNA, MAREK KOCIOK, WOJCIECH KONIECZKO

 

W

 

SPÓŁKĘ JAWNĄ:  PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH CONNECTOR SPÓŁKA JAWNA MAREK KOCIOK, WOJCIECH KONIECZKO

 

            Szanowni Państwo,

            Niniejszym informujemy, iż w dniu 13 stycznia 2015 roku na podstawie art. 26§4 ksh (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037)  nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej: Produkcja Elementów Złącznych „Connector” Spółka cywilna, Marek Kociok, Wojciech Konieczko

w spółkę jawną:  Produkcja Elementów Złącznych Connector Spółka jawna Marek Kociok, Wojciech Konieczko.

Mając na uwadze przepisy art. 553 ksh oraz art. 93a § 1 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w tej sytuacji mamy do czynienia z tzw. sukcesją generalną, a więc prosimy i informujemy, że od chwili obecnej nasza działalność prowadzona jest we wskazanej na wstępie formie prawnej i pod nazwą:

PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH CONNECTOR SPÓŁKA JAWNA

MAREK KOCIOK, WOJCIECH KONIECZKO

z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Bernardyńska 1.

Jednocześnie informujemy, iż numery rachunków bankowych, numery NIP i REGON pozostają niezmienione.

 

                                                                                                                        Z poważaniem      

 

Wojciech Konieczko

Marek Kociok