Wybierz jezyk:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii przygotowania wsadu dla linii technologicznej kształtowania sprężyn. Planowanym efektem jest opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i wdrożenie innowacyjnej technologii
wartość projektu: 326.934,00 zł.
wartość dofinansowania: 212 640,00 zł.

Podziękowanie
07-10-2019

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili n...