Wybierz jezyk:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii przygotowania wsadu dla linii technologicznej kształtowania sprężyn. Planowanym efektem jest opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i wdrożenie innowacyjnej technologii
wartość projektu: 326.934,00 zł.
wartość dofinansowania: 212 640,00 zł.

Życzenia świąteczne
11-04-2017
Życzenia świąteczne
09-12-2016