Wybierz jezyk:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii przygotowania wsadu dla linii technologicznej kształtowania sprężyn. Planowanym efektem jest opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i wdrożenie innowacyjnej technologii
wartość projektu: 326.934,00 zł.
wartość dofinansowania: 212 640,00 zł.

Przekształcenie w spółkę z o.o.
23-01-2023

Informacja o przekształceniu spółki Działając w imieniu spółki pod firmą: Pr...